Vindpark i Södra Sulawesi

Under 2021 är vi stolta över att bidra till Sidrap vindpark i södra Sulawesi, Indonesien. Det är ett Gold Standard-certifierat projekt.

Projektet har hittills byggt 30 vindkraftverk med en total kapacitet på 75 MW. Varje år bidrar projektet med 253 000 MWh till det nationella elnätet – tillräckligt för att försörja över 70 000 hushåll – och är Indonesiens första vindkraftspark i full skala för allmännyttiga ändamål. 

Initiativet minskar Indonesiens beroende av fossila bränslen för elproduktion, vilket gör det möjligt för landet att dra nytta av ren energi i en tid då elförbrukningen ökar snabbt i hela landet.

Resultatet är att kol och andra fossilbränsleeldade anläggningar för elproduktion kan fasas ut och ersättas med grön, förnybar energi för att minska luftföroreningar och betydligt lägre Co2-utsläpp. projektet skapar 35 nya arbetstillfällen och främjar lika lön för lika arbete.