Solkraft i Bhadla

Det här Gold Standard-certifierade projektet använder förnybar solenergi för att producera elektricitet. Den producerade elen exporteras sedan via INDIAN:s nät och breddar mixen av elproducenter som är anslutna till nätet, som till stor del består av kraftverk som drivs med fossila bränslen.

Byggandet av anläggningen kommer att leda till en minskning av utsläppen av växthusgaser med 694 471 tCO2e varje år. Detta är i princip detsamma som att ersätta 732 874 MWh el varje år med förnybar energi. Förutom de stora miljöfördelarna har projektet gynnat och fortsätter att gynna lokalbefolkningen.

Hittills har det resulterat i 10 nya arbetstillfällen, 27 tränings- och utbildningstillfällen, ett läkarläger för att främja näringskvaliteten och installation av gatubelysning för att öka trafiksäkerheten.