Mangrover i Haiti

Haiti är ett av världens mest miljöskadade länder. FN förutspår att trettio procent av Haitis återstående träd förstörs varje år, och nära 99 procent av landets skogar är redan borta på grund av utbredd avskogning. Haiti har sett år av ekologisk förödelse, vilket har resulterat i olika grader av misslyckade skördar, översvämningar, jorderosion och utarmning av vattentäkten.

Avskogningen ökar jorderosionen och utarmningen, vilket leder till minskade naturresurser, och detta gör förödelsen som orsakas av stormar ännu värre. Våra partners på plats arbetar nära med samhällsledare för att plantera, vårda och försvara inhemska träd till mognad för att motverka dessa effekter.

I södra delen av Haiti finansierar vi återställande och återbeskogning av mangrover. Mellan 2000 och 2015 orsakade förstörelsen av mangroveskogarna att upp till 122 miljoner ton kol släpptes ut i atmosfären, vilket ungefär motsvarar Brasiliens årliga utsläpp.

Mangroveskogarna är utmärkta på att fånga upp och lagra koldioxid, så deras återställande är avgörande. Mangrover hjälper inte bara till att lagra koldioxid, utan de bidrar också till att minska översvämningar och erosion från stormar, fungerar som plantskolor för fisk och filtrerar föroreningar från vattnet.

Med blicken mot sydost finansierar vi plantering av fruktträd som citrusfrukter, mango, papaya och moringa för att främja livsmedelsförsörjningen i ett av de mest fattigdomsdrabbade områdena i landet. Dessa träd gynnar direkt lokalsamhällena samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen under många årtionden framöver.