Klimatkompensera flyg

Flygplan släpper ut i genomsnitt 0.131 – 0.206 koldioxid (kg-CO2e) per flugen mile. När du klimatkompensera din flygresa så reduceras motsvarande mängd CO2e någon annanstans, vilket gör din flygresa netto-neutral.

Nollställ
€ EUR
  • $ USD
  • € EUR
  • £ GBP
  • kr SEK
  • CHF CHF
  • DKK DKK
  • Kč CZK
  • zł PLN
  • $ CAD

Vanliga frågor

Ja, vi välkomnar alla bolagsformer. Eftersom vi är baserade utanför Sverige så handlar ni momsfritt. Ange bara ert momsregistreringsnummer i kassan.

Ja. Vi samarbetar med Stripe, en av världens största betalningsleverantörer, som är certifierad till PCI Service Provider Level 1. Det är en av de mest strikta standarder som finns i världen inom betalning. Därutöver är både kassan och hela vår webbplats skyddad med 256-bitars kryptering.

Du kan betala med kredit- och betalkort från alla större kortutgivare, inklusive AMEX.

Ja, vi skickar ut ett kvitto via e-post så fort som betalningen är mottagen. Kvittot lever upp till alla krav som ställs för att använda i din bokföring.

Vi visar normalt priser inkl. 25% moms. För att leva upp till nya EU-regler så måste vi justera momsen efter var köparen befinner sig. Om du (eller din enhet) indikerar att du befinner dig i ett annat land än Sverige så kommer priserna istället att visas med det landets momssats.

Klimatkompensering är ett enkelt sätt för företag såväl som privatpersoner att kompensera för sina koldioxidutsläpp. Detta sker genom att reducera utsläpp av CO2, t.ex. genom att plantera träd eller stötta byggandet av förnyelsebar energiproduktion.

Klimatkompensation mäter koldioxidutsläppen (CO2e) av en specifik aktivitet för att motsvarande mängd utsläpp därefter ska kunna reduceras någon annanstans. Eftersom klimatet och atmosfären är globalt spelar det i princip ingen roll var på planeten som utsläppen reduceras.

Global uppvärmning och klimatförändringarna är extremt komplexa utmaningar, och ingen enskild lösning lär kunna stoppa dessa. Vad vi erbjuder är en möjlighet för dig att reducera (eller i vissa fall eliminera) ditt koldioxidavtryck.

Precis som med individuella röster i ett val så gör en enskild handling i sig en ganska liten skillnad, men mångas olika små handlingar tillsammans kan göra enorm skillnad.

Vi måste alla göra vad vi kan om vi ska ha en chans att nå klimatmålen tillsammans. Vi behöver reducera och minska de utsläpp som vi gör, och kompensera för de utsläpp som vi inte kan undvika.

Vi kompenserar för ditt koldioxidavtryck genom trädplantering och genom att stötta Gold Standard-certifierade projekt.

Gold Standard är en organisation som certifierar utvecklingsprojekt för att mäta. garantera och maximera deras klimatnytta. Klimatprojekt som är Gold Standard-certifierade anses vara de allra bästa, och hårdast granskade, i världen.

Gold Standard grundades 2003 av Världsnaturfonden WWF och rekommenderas idag av bland annat FN, Världsbanken och Fair Trade.

Vi slår ihop alla våra kunders bidrag för att kunna åstadkomma större skillnad i 2-3 utvalda projekt åt gången. Projekten varierar över tid, allt eftersom pågående projekt blir avslutade och nya projekt påbörjas, men alla projekt är Gold Standard-certifierade.

Vi fokuserar huvudsakligen på förnyelsebar energi – vindkraft, solkraft och vattenkraft – eftersom dessa projekt ger allra störst klimatnytta per krona.

Klimatprojekt som vi stöttar

Därför bör du klimatkompensera din flygresa

Flygplan bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut gaser i atmosfären och skapa kondensstrimmor. Flygplan släpper ut gifter som koldioxid, kväveoxid, kvävedioxid, svaveloxid och kolväten i atmosfären.

Särskilt koldioxiden bidrar till den globala uppvärmningen genom att den binder värme och höjer den omgivande temperaturen på jordytan till en högre nivå (enligt Smithsonian Centre for Astrophysics).

Flygresorternas miljöpåverkan är ett växande problem. Snabbt utvecklad teknik och ökad efterfrågan har lett till att flygresor ständigt ökar i popularitet. År 2015 rapporterades det att 4,7 miljarder passagerare hade transporterats med flyg, jämfört med 3,5 miljarder år 2011. Denna ökning har lett till en ständigt ökande mängd växthusgaser som produceras till följd av flygresor.

Enligt forskare vid University of Manchester kommer flygplanen, om inget görs för att minska de nuvarande utsläppen, att år 2050 producera tillräckligt mycket koldioxid per år – cirka 10 gigaton – för att smälta all is på Antarktis.

Enligt The Guardian producerar en flygning tur och retur mellan New York och London ungefär samma mängd utsläpp som ett genomsnittligt hushåll gör under en sexmånadersperiod.

Flygresor bidrar i hög grad till den globala uppvärmningen på två sätt: de ger upphov till utsläpp som direkt bidrar till växthuseffekten, och de förbrukar enorma mängder bränsle som i slutändan kommer från kolhaltiga källor.

Dessutom släpps koldioxid ut på högre höjd, vilket är betydligt värre för den globala uppvärmningen. Koldioxid som släpps ut av flygplan anses allmänt vara dubbelt så skadlig som koldioxid som släpps ut på marknivå.

För det andra är de flesta av de flygresor vi gör inte nödvändiga – och det gäller även affärsresor. För de flesta av oss är flygresor en överkomlig lyx, något vi kan göra och som kan ge oss ett enormt värde i form av minnen, upplevelser, kontakter eller nya affärsuppgörelser.

Faktum kvarstår att de flesta av oss faktiskt inte behöver resa med flyg, och eftersom vi väljer att göra det är det upp till oss att kompensera. Koldioxidkompensation är ett enkelt och billigt sätt att göra det och flyga med ett grönt medvetande.

Med Offsetta kan du göra engångsdonationer före eller efter din flygresa som finansierar trädplantering och Gold Standard-certifierade projekt som minskar samma mängd Co2 någon annanstans på planeten. Detta tar effektivt bort koldioxidavtrycket från din flygning och gör att du kan flyga med ett grönt samvete.