Klimatkompensera bil

Transporter i allmänhet, och bilar i synnerhet, är en av de största källorna till koldioxidutsläpp och en viktig källa till luftföroreningar. En typisk personbil släpper ut cirka 4,6 ton koldioxid per år.

Nollställ
€ EUR
  • $ USD
  • € EUR
  • £ GBP
  • kr SEK
  • CHF CHF
  • DKK DKK
  • Kč CZK
  • zł PLN
  • $ CAD

Vanliga frågor

Ja, vi välkomnar alla bolagsformer. Eftersom vi är baserade utanför Sverige så handlar ni momsfritt. Ange bara ert momsregistreringsnummer i kassan.

Ja. Vi samarbetar med Stripe, en av världens största betalningsleverantörer, som är certifierad till PCI Service Provider Level 1. Det är en av de mest strikta standarder som finns i världen inom betalning. Därutöver är både kassan och hela vår webbplats skyddad med 256-bitars kryptering.

Du kan betala med kredit- och betalkort från alla större kortutgivare, inklusive AMEX.

Ja, vi skickar ut ett kvitto via e-post så fort som betalningen är mottagen. Kvittot lever upp till alla krav som ställs för att använda i din bokföring.

Vi visar normalt priser inkl. 25% moms. För att leva upp till nya EU-regler så måste vi justera momsen efter var köparen befinner sig. Om du (eller din enhet) indikerar att du befinner dig i ett annat land än Sverige så kommer priserna istället att visas med det landets momssats.

Klimatkompensering är ett enkelt sätt för företag såväl som privatpersoner att kompensera för sina koldioxidutsläpp. Detta sker genom att reducera utsläpp av CO2, t.ex. genom att plantera träd eller stötta byggandet av förnyelsebar energiproduktion.

Klimatkompensation mäter koldioxidutsläppen (CO2e) av en specifik aktivitet för att motsvarande mängd utsläpp därefter ska kunna reduceras någon annanstans. Eftersom klimatet och atmosfären är globalt spelar det i princip ingen roll var på planeten som utsläppen reduceras.

Global uppvärmning och klimatförändringarna är extremt komplexa utmaningar, och ingen enskild lösning lär kunna stoppa dessa. Vad vi erbjuder är en möjlighet för dig att reducera (eller i vissa fall eliminera) ditt koldioxidavtryck.

Precis som med individuella röster i ett val så gör en enskild handling i sig en ganska liten skillnad, men mångas olika små handlingar tillsammans kan göra enorm skillnad.

Vi måste alla göra vad vi kan om vi ska ha en chans att nå klimatmålen tillsammans. Vi behöver reducera och minska de utsläpp som vi gör, och kompensera för de utsläpp som vi inte kan undvika.

Vi kompenserar för ditt koldioxidavtryck genom trädplantering och genom att stötta Gold Standard-certifierade projekt.

Gold Standard är en organisation som certifierar utvecklingsprojekt för att mäta. garantera och maximera deras klimatnytta. Klimatprojekt som är Gold Standard-certifierade anses vara de allra bästa, och hårdast granskade, i världen.

Gold Standard grundades 2003 av Världsnaturfonden WWF och rekommenderas idag av bland annat FN, Världsbanken och Fair Trade.

Vi slår ihop alla våra kunders bidrag för att kunna åstadkomma större skillnad i 2-3 utvalda projekt åt gången. Projekten varierar över tid, allt eftersom pågående projekt blir avslutade och nya projekt påbörjas, men alla projekt är Gold Standard-certifierade.

Vi fokuserar huvudsakligen på förnyelsebar energi – vindkraft, solkraft och vattenkraft – eftersom dessa projekt ger allra störst klimatnytta per krona.

Klimatprojekt som vi stöttar

Alla bilar släpper ut koldioxid i atmosfären när de körs, även i mindre utsträckning elbilar och hybrider.

Transporter i allmänhet, och bilar i synnerhet, är en av de största källorna till koldioxidutsläpp och en viktig källa till luftföroreningar. En typisk personbil släpper ut cirka 4,6 ton koldioxid per år. Denna siffra kan variera beroende på fordonets bränsle, bränsleekonomi och antalet körda mil per år.

Även om utsläppen från en bil är små jämfört med utsläppen från – låt oss säga – ett flygplan, transporterar bilar betydligt färre passagerare än flygplan. Av denna anledning är miljöpåverkan per person i genomsnitt lägre om du flyger från A till B än om du kör din bil från A till B.

Därför är det viktigt att minska de utsläpp som du genererar genom att köra mindre och att kompensera för den del som du inte kan undvika att köra.

Våra personbilar är en viktig orsak till den globala uppvärmningen. Tillsammans står personbilar och lastbilar för nästan en femtedel av alla utsläpp i USA och släpper ut cirka 24 pund koldioxid och andra gaser som bidrar till den globala uppvärmningen för varje gallon bensin.

Ungefär fem kilo kommer från utvinning, produktion och leverans av bränslet, medan den största delen av de värmeledande utsläppen – mer än 19 kilo per gallon – kommer direkt från bilens avgasrör.

Totalt sett står USA:s transportsektor – som omfattar bilar, lastbilar, flygplan, tåg, fartyg och frakt – för nästan 30 procent av USA:s totala utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än nästan någon annan sektor.

Fordon drivs av elektricitet, som i sin tur skapas på olika sätt. Vissa är naturliga, som sol- och vindkraft. Andra är skapade av människan, genom förbränning av fossila bränslen som kol eller olja, som släpper ut växthusgaser i atmosfären. Vid förbränning av dessa bränslen frigörs koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ), kväveoxid (N 2 O) och flera andra växthusgaser, som omvandlas till en motsvarande mängd CO 2 när man beräknar deras ”globala uppvärmningspotential” (GWP).

I klartext: en elbil är klimatvänlig, men elen som driver den är det sällan. Även om det är lätt att tro att en elbil inte ger upphov till några utsläpp, är miljöpåverkan i genomsnitt cirka 60 % jämfört med en bensin- eller dieseldriven bil. Det är en enorm förbättring, men långt ifrån noll, och det krävs fortfarande kompensation (eller andra koldioxidreducerande åtgärder) för att kompensera detta.

Med Offsetta kan du fortsätta köra den bil du har, men köra den samtidigt som du är koldioxidneutral. Vi finansierar trädplantering och noggrant utvalda Gold Standard-certifierade projekt för din räkning. Detta minskar kraftigt mängden Co2 som släpps ut i atmosfären och är ett enkelt och prisvärt sätt för dig att köra grönt.