Offsetta

Klimatkompensera lätt.

Vi använder vetenskapliga metoder för att beräkna ditt koldioxidavtryck, och planterar träd & stöttar certifierade klimatprojekt för att klimatkompensera det. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vetenskaplig data

Våra beräkningsmodeller bygger på vetenskaplig data från bl.a. GHG Protocol, Defra/BEIS, EPA och UBA/GEMIS.

Gold Standard-certifierat

Våra CO2-reducerande klimatprojekt är certifierade av Gold Standard.

Säker betalning

Vi samarbetar med Stripe, som är certifierad till PCI Service Provider Level 1, världens högsta standard för betalningar.

Klimatet kan inte vänta

Koldioxid och andra växthusgaser som alstras i atmosfären absorberar det reflekterade solljuset och håller kvar det i atmosfären.

Eftersom solenergi omvandlas till värme så ökar detta gradvis temperaturen under atmosfären, vilket orsakar det fenomen som kallas för global uppvärmning.

Global uppvärmning skapar i sin tur permanenta klimatförändringar, och om vi inte stoppar dessa förändringar omgående så kommer det vara för sent.

Vi använder vetenskapliga metoder för att beräkna ditt koldioxidavtryck, och planterar träd & stöttar certifierade klimatprojekt för att klimatkompensera det. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Vi använder vetenskapliga metoder för att beräkna ditt koldioxidavtryck, och planterar träd & stöttar certifierade klimatprojekt för att klimatkompensera det. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Så kan du göra skillnad

För att förhindra klimatförändringarna måste vi kraftigt reducera mängden av växthusgaser i atmosfären.

Det bästa sättet att göra det på är att förändra vårt beteende och konsumera mindre. Till exempel genom att resa mindre (även med bil) och använda mindre elektricitet.

De utsläpp som du bidrar till och som du inte kan reducera på egen hand kan du klimatkompensera. Det innebär att motsvarande mängd utsläpp reduceras någon annanstans.